Subsidie voor VvE

Elektrisch vervoer wordt steeds populairder. Het kabinet streeft ernaar dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Om aan de laadbehoefte van elektrische auto’s te voldoen, wordt in de private sector een grote behoefte aan laadinfrastructuur voor elektrische auto’s verwacht. Het huidige tempo van uitrol van laadinfrastructuur is onvoldoende om dit doel te behalen.  Een versnelling hiervan is dan ook noodzakelijk. De overheid probeert VvE’s met een subsidie te stimuleren om aan de slag te gaan.

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid.

De subsidieregeling opent op 24 januari 2022. Vanaf dat moment kan subsidie worden aangevraagd voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld.

Uitgangspunten subsidie

Met deze subsidieregeling komt u in aanmerking voor 75% van de kosten van advisering voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Hier zit een maximum aan van € 1.500. Het maakt voor het toe te kennen subsidiebedrag niet uit wat de omvang is van de vereniging of van het aantal oplaadpunten. Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt dat u als vereniging het oplaadpuntenadvies moet hebben opgesteld na 5 oktober 2021. Indiening van de aanvraag kan vanaf 24 januari 2022 tot en met 30 september 2023. De VvE Quick Scan van Chargepoint Europe voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan zo’n rapport, dus u komt in aanmerking voor de subsidie.

Let op

We verwachten dat het aantal aanvragen voor de regeling groot zal zijn. Het is nog niet bekend of alle aanvragen worden gehonoreerd door de subsidieverstrekker. Het is verstandig om op tijd een VVE Quick Scan aan te vragen.

Meer weten?

Wilt u gelijk aan de slag, of liever eerst nog even wat meer informatie hebben? Ga nu na wat een maatwerk plan voor uw VvE zou kosten – en hoeveel u daar via de subsidie weer van terugkrijgt. Vul vandaag nog onderstaand contactformulier in en laat weten wat uw voorkeur heeft. U kunt ook even bellen met onze adviseurs op 0850-603 503.

Contact met Chargepoint Europe

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.